En allt större del av bankernas utlåning går till fastigheter

Ökning är markant jämfört med föregående undersökning. I den färska undersökningen anger 63 procent av bankerna att nyutlåningen går till rörelsefastigheter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Den faktiska utlåningen under kvartal 3 var i det närmast oförändrad jämfört med föregående kvartal, 48 procent angav oförändrade volymer jämfört med 46 procent föregående kvartal. Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets sista kvartal. På ett års sikt är en ännu större andel positiva, då 70 procent tror på en ökad utlåning. Läs på om lån hos applicator.se. Det lönar sig alltid att läsa om det senaste innan man lånar.

– Det är uppenbarligen en stor efterfrågan på fastighetsrelaterade krediter just nu. Dels handlar det om att många nya och mindre fastighetsinvesterare söker avkastning i det låga ränteläget, dels uppger bankerna att många propåer kommer från mindre byggbolag för uppförande av nya bostäder. Även inom Almi ser vi en ökad efterfrågan på lån till rörelsefastigheter, t ex nya industrilokaler som är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna expandera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Närmare 70 procent av bankkontoren uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets tredje kvartal. Närmare 60 procent förväntar sig en fortsatt ökad utlåning under årets sista kvartal och på ett års sikt. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.