testo Saveris 2

Fjärrövervakning av temperatur och luftfuktighet

Övervakning av temperatur och luftfuktighet är viktigt där felaktiga klimatförhållanden kan få allvarliga konsekvenser: Alltför låga temperaturer i medicinkylskåp kan medföra att vacciner förlorar sin effekt, hög luftfuktighet i museer kan angripa föremål i värdefulla utställningar och i livsmedelskedjan innebär alltför höga temperaturer försämrad hållbarhet på känsliga produkter.

Hittills har det funnits två metoder för att förhindra detta: dataloggrar och övervakningssystem för mätdata. Dataloggrar måste avläsas var för sig med jämna intervall och informerar om överskridna gränsvärden först vid avläsningstillfället. Den största nackdelen när det gäller övervakningssystem är deras komplexitet och att de oftast kräver tidsödande installationer och underhåll.

Till Saveris 2-systemet finns det två molntjänster. Dels en basversion som innehåller alla grundfunktioner och dels en ”Advance”-version som tillför en hel del viktiga funktioner som t.ex. SMS-larm, utöver basversionens e-postlarm. Basversionen är kostnadsfri. Advance-versionen är gratis under 2015, därefter kommer det att tillkomma en mindre kostnad per datalogger och år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.