Kategori: Bygg och anläggning

En allt större del av bankernas utlåning går till fastigheter

Ökning är markant jämfört med föregående undersökning. I den färska undersökningen anger 63 procent av bankerna att nyutlåningen går till rörelsefastigheter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. Den faktiska utlåningen under kvartal 3 …

Läs mer

Elite Hotels öppnar sitt sjunde hotell i Stockholm vid Hagaplan

Elite Hotels Hagaplan

Det nya Elite-hotellet kommer att ligga i en helt nyproducerade fastighet i en av Stockholms mest expansiva stadsdelar. Hotellet kommer att hålla Elite Hotels höga standard och bjuda på en totalupplevelse för gäster och besökare. Med en ny tunnelbanelinje och stora investeringar i infrastruktur kommer detta område att vävas tätare samman med Stockholms innerstad. Hotellet …

Läs mer

Fjärrövervakning av temperatur och luftfuktighet

testo Saveris 2

Övervakning av temperatur och luftfuktighet är viktigt där felaktiga klimatförhållanden kan få allvarliga konsekvenser: Alltför låga temperaturer i medicinkylskåp kan medföra att vacciner förlorar sin effekt, hög luftfuktighet i museer kan angripa föremål i värdefulla utställningar och i livsmedelskedjan innebär alltför höga temperaturer försämrad hållbarhet på känsliga produkter. Hittills har det funnits två metoder för att förhindra …

Läs mer