Fjärrövervakning av temperatur och luftfuktighet

testo Saveris 2

Övervakning av temperatur och luftfuktighet är viktigt där felaktiga klimatförhållanden kan få allvarliga konsekvenser: Alltför låga temperaturer i medicinkylskåp kan medföra att vacciner förlorar sin effekt, hög luftfuktighet i museer kan angripa föremål i värdefulla utställningar och i livsmedelskedjan innebär alltför höga temperaturer försämrad hållbarhet på känsliga produkter. Hittills har det funnits två metoder för att förhindra …

Läs mer