Vad är Pligg?

Pligg är ett open source content management system som på ett enkelt sätt låter dig skapa dina egna sociala nätverk.