Svenska spelmarknaden kvartal ett 2015

Tillståndsgivet spel minskar med drygt två procent

Svenska spelmarknaden kvartal ett 2015Första kvartalet 2015 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 3,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster (9,6 miljarder före utbetalda vinster). Det är en minskning med mer än två procent jämfört med samma period förra året.

Tillståndsgivet spel minskar medan det utan tillstånd ökar, vilket även återspeglas i spelaktörernas reklaminvesteringar. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter satsa allt större summor på spelreklam. Under första kvartalet beräknas spelbolagen ha köpt reklam för 800 miljoner kronor, en minskning med 15 miljoner kronor. De aktörer som har tillstånd i Sverige har minskat sina reklaminvesteringar medan de utan tillstånd fortsätter öka sina reklaminvesteringar. Mer om minskningen av reklam finns hos sajten bettingochcasino, där de framgår mer hur mycket investeringarna i reklam har minskat den senaste tiden.

De aktörer som saknar tillstånd i Sverige uppskattas ha omsatt 1,1 miljard kronor (efter utbetalda vinster). Dessa aktörer har i huvudsak haft en positiv tillväxttakt och uppskattas, även fortsättningsvis att ta en allt större andel av spelmarknaden. Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 2,2 miljarder kronor vilket är en minskning med 6 procent. Det landbaserade spelet minskar med 7 procent, nätspelet ökade däremot med 4 procent. Värdeautomater (Vegas) fortsätter backa och är den spelform som minskar mest, (-15 procent).

Lotteriinspektionen informerar allmänheten och regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och utomlands. Det innebär bland annat att vi regelbundet sammanställer statistik om spelmarknaden i syfte att förstå området och därigenom utveckla en proaktiv tillsyn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.